Start      |      Gadepræsten      |      Den Sorte Gryde      |      Søg på KultuNaut
Helligaandskirken

Andagt hver time!

Kl. 19.00: International evensong

Kl. 20.00: Sangens År i Natkirken

Kl. 21.00: Musikandagt

Kl. 22.00: Lysandagt

Kl. 23.00: Taizéandagt

Kl. 24.00: Midnatsandagt

Kirken er åben for alle. Der er mulighed for at lytte til musik, skrive en bøn, tænde et lys og for at have en fortrolig samtale.

Læs mere på Natkirkens hjemmeside: www.helligaandskirken.dk/natkirken/

 

Hver fredag kl. 19-01

Trinitatis Kirke

I Trinitatis Natkirke kommer vi i løbet af aftenens mange timer igennem alle gudstjenestens elementer - tekstlæsning, prædiken, nadver, osv., men det foregår på en lidt anden måde, end man måske er vant til.

Vi vil skabe et rum for mangfoldighed og insisterer på at fjerne de monopoler, der har været i kirkens kunstneriske udtryksformer gennem århundreder, det gælder både musikalsk, billedligt og poetisk. Alle udtryksformer har deres egen skønhed og validitet, hvis de skabes med et kunstnerisk sigte. Vi har som Natkirke for unge en forpligtelse til at åbne dørene for ungdomskultur i alle dens afskygninger og udtryk. Det er derfor afgørende, at unge kan regne med at få deres kultur og kunst taget alvorligt i Natkirken.

Læs mere og se programmet på www.trinitatisnatkirke.dk og www.myspace.com/trinitatisnatkirke

for yderligere information kontakt:

Gadepræst Ea Hvitnov på

tlf.: 29 62 90 41 

e-mail: gadepraesten@rundetaarn.dk

eller

Natkirkeansvarlig Morten Sternberg på

 tlf.: 60 21 90 98

e-mail: ms@rundetaarn.dk


Hver tirsdag kl. 18-23

Vor Frue kirke

 Torsdag er Nadver-aften: Gud og os

Kl. 22.00 Nadverandagt og prædikenslamming

Kl. 23.45 Midnatsbøn

Fredag er ”Poetisk aften: Gud og alle”

Kl. 22.00 ”Spotlight”

Kl. 23.00 Poetisk andagt

Kl. 23.45 Midnatsbøn

Første fredag i hver måned er typisk med et poetisk-liturgisk særarrangement.

Både torsdag og fredag aften lyder der eksperimenterende toner i kirken gennem aftenen.

Søndag er ”Sssshh-aften: Gud og mig” med særligt fokus på stilhed, bøn og meditativ sang og musik.

Kl. 20.00 Andagt

Kl. 22.30 Aftenbøn

Taizé-andagt hver den første søndag i måneden og andagt med Nattergale-koret den sidste søndag i hver måned kl. 20.

Læs mere på Natkirkens hjemmeside: www.natkirken.dk

Hver torsdag og fredag kl. 20-24

Hver søndag kl. 19-23

Start      |      Gadepræsten      |      Den Sorte Gryde      |      Søg på KultuNaut